Pensioenadvies

Pensioenadvies


 

Pensioen is voor werknemers buiten het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Een goede pensioenregeling verhoogt de aantrekkelijkheid van een bedrijf, dat geldt voor zowel nieuwe medewerkers als voor medewerkers die reeds bij u in dienst zijn.

Is er al een pensioenregeling, dan zijn het de veelvuldige veranderingen in wet- en regelgeving die om aanpassingen van de regeling vragen en het onderwerp regelmatig op de agenda plaatsen.

Nu is pensioen geen gemakkelijk onderwerp en de voorlichting aan medewerkers vraagt om de nodige vakkennis en communicatieve vaardigheden. Precies de sterke punten van onze pensioenspecialisten, die op professionele wijze invulling geven aan de steeds veranderende wettelijke verplichtingen van zowel werkgevers als werknemers.